Ordin Ministerul Sănătății Publice – Legea nr. 98/1994

aprilie 22, 2021
Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008.

Parlamentul Romaniei

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei:

 1. a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale si a oricaror obiective cu impact asupra sanatatii publice si care sunt supuse procedurii de avizare sanitara conform reglementarilor in vigoare;
 2. b) nesolicitarea avizului, absenta notificarii si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri.

Art. 2. – Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei:

 1. a) nerespectarea cerintelor generale si specifice privind conformitatea produselor, in vederea asigurarii protectiei sanatatii publice;
 2. b) functionarea obiectivelor, din domeniile care necesita autorizare, fara autorizatie sanitara de functionare, precum si functionarea dupa emiterea, in conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitatii sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;
 3. c) neindeplinirea masurilor prescrise de autoritatea de sanatate publica teritoriala, care au drept scop prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentarilor si a intoxicatiilor favorizate si intretinute de factorii nocivi, ca urmare a poluarii mediului de munca si de viata;
 4. d) lipsa certificatului de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, a personalului care lucreaza in categoriile de unitati prevazute in reglementarile in vigoare;
 5. e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia.

CAPITOLUL II

Contraventii la normele de igiena referitoare la zonele de locuit

Art. 3. – Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 2.000 lei:

 1. a) neaplicarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea emanarii de substante daunatoare sanatatii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele in vigoare, precum si a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atat din activitati cu caracter industrial, comercial, prestari de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, in zonele locuite, cat si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;
 2. b) producerea, in mod repetat, a zgomotelor care depasesc limitele maxime stabilite de normele de igiena si reglementarile in vigoare pentru zonele locuite;
 3. c) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor de igiena in vigoare referitoare la zonele de locuit, daca aceasta creeaza riscuri pentru sanatatea publica;
 4. d) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a distantelor minime de protectie sanitara stabilite prin normele de igiena in vigoare referitoare la zonele de locuit;
 5. e) neefectuarea autocontrolului de laborator de catre persoanele juridice din a caror activitate rezulta poluanti de orice natura, in zone de protectie sanitara;
 6. f) depozitarea necontrolata sau in afara locurilor special amenajate a deseurilor solide menajere si a celor rezultate din constructii.